Course Detail

FP1X07

Period: 28 Apr 2018 - 02 Jun 2018
Price: 3950

Fundamental for Digital Photography


ระดับความยาก : เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานทั่วไป

ลักษณะการเรียนการสอน
ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอ บทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำติชมจากครูดัสตลอด 3 สัปดาห์

วิทยากร
ครู Dust PIXPROs

เนื้อหา
คอร์สนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพอย่างมีระบบระเบียบถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การถ่ายภาพ และต้องการไต่ระดับขึ้นไปในระดับสูงหรือมืออาชีพ วิทยากรจะแนะนำให้รู้จักกับพื้นฐานของการถ่ายภาพ ส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดภาพ แสงและการวัดแสงอย่างง่ายเพื่อให้ได้ภาพ ตลอดจนการทำงานของระบบสีเบื้องต้นในกล้อง เมื่อผู้เรียนเรียนแล้ว จะสามารถปรับพื้นฐานให้แน่น เข้าใจการทำงานของกล้องจริง และสามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานกับการถ่ายภาพได้หลาย ๆ แบบ ตลอดจนผู้เรียน จะได้เรียนรู้การถ่ายภาพในแบบต่าง ๆ กับ Workshop ที่สนุกสนานมากมาย รายละเอียดของเนื้อหา มีดังนี้

1. นำเข้าสู่โลกของนักถ่ายภาพ
2. ประวัตอย่างย่อของวิวัฒนาการการถ่ายภาพ
3. เทคโนโลยี DSLR & Mirrorless
4. เลนส์
5. ไฟล์ภาพ และคุณภาพของภาพ
6. ปัจจัยการควบคุมแสง
7. ชองรับแสง
8. ความเร็วชัตเตอร์
9. ISO
10. ระบบการถ่ายภาพ
11. ระบบการโฟกัส และระบบการช่วยโฟกัส
12. การวัดแสงสำหรับกล้องดิจิทัล และ การดู Histogram
13. ตัวอย่างการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์
14. สี พื้นฐานของสี และ การประยุกต์ White Balanc
15. Workshop เพื่อเข้าใจพื้นฐาน และสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Workshop จะได้รับการตรวจการบ้าน และแนะแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถมีพัฒนาการในการถ่ายภาพอย่างก้าวกระโดด ส่วนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่มมี workshop จะได้ร้บเวลาในการดูคลิปเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำการบ้าน

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน

วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพสต์ ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NETนักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสต์ส่งในกลุ่ม ซึ่งครูดัส จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack