Course Detail

LM1_03

Period: 05 Mar 2018 - 17 Apr 2018
Price: 3950

Advance Photoshop: Luminosity Mask
ระดับความยาก ปานกลาง ถึง ยากมาก

การใช้ Layer Mask ในการแก้ไข หรือปรับแต่งภาพถ่ายของภาพ landscape นั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การลบ mask ไม่เรียบเรียน ทำให้กระทบกับบริเวณอื่น การไล่โทนความสว่างของการปรับแต่ง ไม่เป็นธรรมชาติ หรือปัญหาจากการที่ผู้ถ่ายภาพมีทักษะไม่เพียงพอ ในการเลือกบริเวณที่ต้องการปรับแต่ง ปัญหาเหล่านี้ เกิดจาก Layer Mask นั้น เป็นเทคนิค ที่ยังไม่เพียงพอต่อการปรับแต่งภาพ landscape ให้เป็นธรรมชาตินั่นเอง

ในคอร์สนี้ทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับเทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่า Luminosity Mask ซึ่งช่างภาพ landscape ดังๆทั่วโลกใช้กัน ซึ่ง Luminosity Mask นี้มีพื้นฐานมาจากการสร้าง selection และ mask ที่อ้างอิงกับค่าความสว่าง หรือ luminance ของภาพ โดยแนวความคิดของการสร้าง mask โดยใช้ค่าความสว่างนี้ มีประโยชน์มากในภาพปรับแต่งภาพ เนื่องจากภาพถ่าย landscape นั้น มีค่าแสง ความมืดสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก หากผุ้ใช้งานมีความเข้าใจในการสร้าง mask แบบเลือกตามความสว่างแล้ว จะสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม photoshop เป็นอย่างดี และต้องการต่อยอดการปรับแต่งภาพในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก

เนื้อหา
ทบทวน photoshop skill ที่จำเป็น
รู้จัก layer, mask, selection และ action
histogram ของภาพถ่าย และ luminosity
พื้นฐานเกี่ยวกับ Luminosity mask และวิธีการสร้าง mask
Luminosity mask ขั้นสูง
ตัวอย่างการนำ Luminosity mask ไปใช้งาน
การปรับแต่ง luminosity mask
Dodge & Burn คู่กับ luminosity mask
การรวมภาพที่ถ่าย bracket
Infinity Mask
Zone Mask
Color Mask

WORKSHOP
ได้ฝึกทำไฟล์จากไฟล์จริงทุกแบบ ตลอด 27 วัน
อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อความทันสมัย หากสามารถลงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ จะดีที่สุด แต่ถ้าไม่ได้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ CS3 ขึ้นไป


Instructor

Piriya Wongkongkathep

ช่างภาพ landscape ที่มีผลงานภาพถ่ายในสหรัฐอเมริกามามากกว่ากว่า 6 ปี และยังเป็น contributor ให้กับ Getty Images


Visit His WorksBack