Course Detail

COM104_2_COMPO

Period: 22 Oct 2016 - 31 Dec 2016
Price: 0

ใน Module นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ วิธีการสร้างความลงตัวให้กับภาพถ่าย ด้วยการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานไปจนถึง การจัดองค์ประกอบขั้นสูง การใช้สี และวิธีการสร้างงานทางศิลปะเบื้องต้น


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack