Course Detail

COM104_2_EXP

Period: 14 Sep 2016 - 30 Dec 2016
Price: 0

Module 2 นี้ เราจะเรียนรู้เรื่องของการวัดแสง และการทำให้กล้องสามารถถ่ายภาพได้แสงและรายละเอียดอย่างที่เราอยากได้

การเรียน Module นี้ นักเรียน ต้องผ่าน Module 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการควบคุมกล้องให้ได้เสียก่อน

เนื้อหาใน Module นี้ คือ การฝึกใช้งานระบบวัดแสงของกล้องถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพต่าง ๆ ให้ได้ หลาย ๆ สถานการณ์


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack