Course Detail

BU-PROPORSAL-SUBMIT

Period: 20 Aug 2016 - 31 Dec 2016
Price: 0

Module นี้ ครูสร้างไว้สำหรับ การส่งคลิปเสนอ โครงร่าง term project

ครูวุฒิไกร ได้ทำคลิปวีดีโอสำหรับการ upload โครงร่าง project เอาไว้
นักเรียนสามารถศึกษาได้ เพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack