Course Detail

COM104_1_BASIC

Period: 19 Aug 2016 - 31 May 2017
Price: 0

Module แรกนี้ จะเป็นส่วนที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการถ่ายภาพ และฝึกใช้กล้องถ่ายภาพ เพื่อถ่ายภาพให้ได้ภาพพื้นฐาน

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการถ่ายภาพ เช่น การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการเกิดภาพ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรยีนรู้ใน module นี้


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack