Course Detail

ADV_LAN_PS01_NOWS

Period: 10 Sep 2016 - 12 Nov 2016
Price: 3250

ระดับความยาก ยาก ถึง ยากมาก
วันและเวลา 10 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2559 (ไม่มี workshop จึงขยายระยะเวลาดูวีดีโอเพิ่มสองเท่า เป็น 2 เดือน)
จำนวนที่รับ 25 คน

ในปัจจุบันนี้การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ให้ออกมาสวยงาม นอกจากจะต้องอาศัยทักษะการวางแผน มีทักษะการถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพมาอย่างดีแล้ว ทักษะการปรับแต่งภาพก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ช่างภาพ landscape ระดับโลกล้วนมีความสามารถเหล่านี้ ครบเครื่องอยู่ในคนๆเดียว ในคอร์สนี้จะเป็นการเติมเต็ม workflow ของการถ่ายภาพ landscape ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อปรับแต่งภาพ landscape โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิด RAW file จนถึงการได้ภาพสำเร็จที่สวยงาม รวมไปถึงเทคนิคสดใหม่อย่าง focus blending และ perspective blending โดยเน้นการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับภาพ landscape โดยเฉพาะ

คอร์สนี้เป็นคอร์สระดับสูง เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการถ่ายภาพ landscape และมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม photoshop เป็นอย่างดีแล้ว และต้องการต่อยอดการปรับแต่งภาพในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก

เนื้อหา
- การปรับ RAW file
- ใช้เครื่องมือเบสิค curve, level, color balance, selective color แต่สร้างงานแบบช่างภาพมืออาชีพ
- รู้จัก focus blending, exposure blending, และ perspective blending
- ทำ dodge & burn และ orton เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับภาพ
- ใช้โปรแกรม Nik Collection ควบคู่กับ Photoshop เพื่อปรับแต่งภาพ
- ตัวอย่างการทำภาพ เช่น ภาพน้ำตก ภูเขา ทะเล ท้องฟ้า ภาพดาว และภาพพาโนรามา

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
- คอมพิวเตอร์ + Internet สำหรับใช้ในการเรียน และดูคลิปวีดีโอได้
- โปรแกรม Adobe Phooshop CC อัพเดตรุ่นล่าสุดเพื่อความทันสมัยของเครื่องมือ ถ้าไม่มีรุ่นล่าสุด สามารถใช้ได้แต่รุ่น CS3 ขึ้นไป แต่ต้องอัพเดต Camera RAW รุ่น 7.3 ขึ้นไป เพื่อเปิด RAW ไฟล์ตัวอย่างจากกล้อง Nikon D800 ของผู้สอนได้
- ปลั้กอิน Nik Collection สามารถโหลดได้ฟรีจาก https://www.google.com/nikcollection/


Instructor

Piriya Wongkongkathep

ช่างภาพ landscape ที่มีผลงานภาพถ่ายในสหรัฐอเมริกามามากกว่ากว่า 6 ปี และยังเป็น contributor ให้กับ Getty Images


Visit His WorksBack