Course Detail

LM2_01

Period: 12 Mar 2016 - 03 Apr 2016
Price: 2999

ระดับความยาก ยาก ถึง ยากมาก
วันและเวลา 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2559
จำนวนที่รับ 200 คน


การใช้ Layer Mask ในการแก้ไข หรือปรับแต่งภาพถ่ายของภาพ landscape นั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การลบ mask ไม่เรียบเรียน ทำให้กระทบกับบริเวณอื่น การไล่โทนความสว่างของการปรับแต่ง ไม่เป็นธรรมชาติ หรือปัญหาจากการที่ผู้ถ่ายภาพมีทักษะไม่เพียงพอ ในการเลือกบริเวณที่ต้องการปรับแต่ง ปัญหาเหล่านี้ เกิดจาก Layer Mask นั้น เป็นเทคนิค ที่ยังไม่เพียงพอต่อการปรับแต่งภาพ landscape ให้เป็นธรรมชาตินั่นเอง

ในคอร์สนี้ทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับเทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่า Luminosity Mask ซึ่งช่างภาพ landscape ดังๆทั่วโลกใช้กัน ซึ่ง Luminosity Mask นี้มีพื้นฐานมาจากการสร้าง selection และ mask ที่อ้างอิงกับค่าความสว่าง หรือ luminance ของภาพ โดยแนวความคิดของการสร้าง mask โดยใช้ค่าความสว่างนี้ มีประโยชน์มากในภาพปรับแต่งภาพ เนื่องจากภาพถ่าย landscape นั้น มีค่าแสง ความมืดสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก หากผุ้ใช้งานมีความเข้าใจในการสร้าง mask แบบเลือกตามความสว่างแล้ว จะสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม photoshop เป็นอย่างดี และต้องการต่อยอดการปรับแต่งภาพในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก

เนื้อหาในคอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุด ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคอร์สที่แล้ว เพื่อให้ได้เทคนิคและวิธีการที่สดใหม่

บทเรียนของคอร์ส Luminosity รอบนี้ คร่าว ๆ ที่เราจะเรียนกันนะครับ ลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลดได้ตามความเหมาะสมครับ

1) แนะนำ photoshop และเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย
2) วิธีการสร้าง action
3) รู้จัก selection และ layer mask
4) สร้าง adjustment layer
5) histogram
6) รู้จักหน้าต่าง channel
7) สร้าง luminosity mask แบบ light mask อย่างง่ายๆ
8) สร้าง dark mask
9) การประยุกต์ใช้ luminosity mask เบื้องต้น
10) advance luminosity mask หลายๆระดับ
11) contrast
12) สร้าง midtone mask
13) การหักลบ luminosity mask และการประยุกต์ใช้
14) ปรับแต่ง luminosity mask
15) การทำ mask ซ้อน mask
16) ผลของการปรับภาพเพื่อดัดแปลง luminosity mask
17) วิธีการ dodge & burn แบบใช้ layer
18) luminosity painting แบบปกติ
19) luminosity painting บน layer mask
20) การรวมภาพที่มาจากการถ่ายคร่อมแสง
21) Infinity mask
22) การใช้ Infinity mask ควบคู่กับ lasso tool
23) ทฤษฏี zone mask ทั้ง 10 โซนหลัก และ 9 โซนย่อย
24) zone mask ภาคปฏิบัติ
25) color mask แบบ color range selection
26) color luminosity mask
27) 16-bit luminosity mask
28) แนะนำ TK action
29) ตัวอย่างการทำภาพด้วย luminosity mask ตั้งแต่ต้นจนจบ #1
30) ตัวอย่างการทำภาพด้วย luminosity mask ตั้งแต่ต้นจนจบ #2

WORKSHOP
ได้ฝึกทำไฟล์จากไฟล์จริงทุกแบบ ตลอด 23 วัน
อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อความทันสมัย หากสามารถลงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ จะดีที่สุด แต่ถ้าไม่ได้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ CS3 ขึ้นไป


Instructor

Piriya Wongkongkathep

ช่างภาพ landscape ที่มีผลงานภาพถ่ายในสหรัฐอเมริกามามากกว่ากว่า 6 ปี และยังเป็น contributor ให้กับ Getty Images


Visit His WorksBack