Course Detail

MLR_#1_WS

Period: 08 Feb 2016 - 10 Mar 2016
Price: 2000

Mirrorless Photography

MLR รุ่น 1 แบบมี workshop

ระดับความยาก : เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานทั่วไป
ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอ บทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำติชมจากครูดัสตลอด 3 สัปดาห์

วิทยากร Dust PIXPROs

เนื้อหา
.
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนรู้การถ่ายภาพ โดยใช้กล้อง Mirrorless โดยวิทยากร จะแนะนำให้ผู้ลงทะเบียน เข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อภาพถ่าย และการควบคุมกล้องถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดภาพตามต้องการ วิทยากรจะอธิบาย และ นำทฤษฏีถ่ายภาพ มาอธิบายให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงสำหรับกล้อง mirrorless เมื่อจบคอร์สแล้ว ผู้เรียนสามารถควบคุมกล้องถ่ายภาพ เพื่อตอบสนองจินตนาการด้านการถ่ายภาพได้ ทำให้มีความสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพด้วยกล้อง Mirrorless มากขึ้น 
.
รายละเอียดของเนื้อหา มีดังนี้
.
1. นำเข้าสู่โลกของนักถ่ายภาพ
2. ประวัตอย่างย่อของวิวัฒนาการการถ่ายภาพ
3. เทคโนโลยี Mirrorless
4. เลนส์
5. ไฟล์ภาพ และคุณภาพของภาพ
6. ปัจจัยการควบคุมแสง
7. ชองรับแสง
8. ความเร็วชัตเตอร์
9. ISO
10. ระบบการถ่ายภาพ
11. ระบบการโฟกัส และระบบการช่วยโฟกัส
12. การวัดแสงสำหรับกล้อง Mirrorless และ การดู Histogram
13. ตัวอย่างการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์
14. สี พื้นฐานของสี และ การประยุกต์ White Balanc
15. Workshop เพื่อฝึกฝนให้ชำนาญในการควบคุมกล้องเพื่อให้ได้ภาพ เช่น การหัดโฟกัส การแพนกล้อง การถ่ายมืดสว่าง การแก้สี การควบคุมการเคลื่อนไหว การถ่ายให้ชัดตื้นและเบลอฉากหลัง

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Workshop จะได้รับการตรวจการบ้าน และแนะแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถมีพัฒนาการในการถ่ายภาพอย่างก้าวกระโดด ส่วนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่มมี workshop จะได้ร้บเวลาในการดูคลิปเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำการบ้าน

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน

วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพสต์ ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NETนักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสต์ส่งในกลุ่ม ซึ่งครูดัส จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack