Course Detail

DSLR_#1_WS

Period: 11 Jan 2016 - 01 Feb 2016
Price: 2850

DSLR รุ่น 1 แบบมี workshop

ระดับความยาก : เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานทั่วไป
ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอ บทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำติชมจากครูดัสตลอด 3 สัปดาห์

วิทยากร Dust PIXPROs

เนื้อหา
.
คอร์สนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลแบบ DSLR ซึ่งมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนกว่ากล้อง Mirrorless และ Compact Camera ทั่วไป กล้อง DSLR นั้น เป็นกล้องที่มีคุณภาพสูง แต่ผู้ถ่ายจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมกล้อง และจัดการตั้งค่าองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นภาพถ่ายที่ต้องการได้ คอร์สนี้จะเน้นหนักเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อภาพถ่าย เมื่อจบคอร์สแล้ว ผู้เรียนจะสามารถมีความเข้าใจพื้นฐาน ควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่องการถ่ายภาพได้ สามารถวัดแสงเบื้องต้นเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ต้องการ และความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง จะนำไปศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไปได้อย่างดี
.
รายละเอียดของเนื้อหา มีดังนี้
.

1. การถ่ายภาพและประวัติการถ่ายภาพ

2. รู้จักกล้องดิจิทัลแบบ DSLR และหลักการทำงาน

3. เลนส์ Focal length และผลของเลนส์

4. IMAGE SENSOR

5. APERTURE & EFFECT 

6. SHUTTER & SPEED & EFFECT
7. ISO 

8. โหมดการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ 

9. การใช้งานระบบวัดแสงเบื้องต้น

10. โฟกัส และการโฟกัสแบบต่าง ๆ 

12. COLOR & WHITE BALANCE

13. HISTOGRAM
14. Workshop เพื่อเสริมความเข้าใจ เช่นการฝึกโฟกัส การหยุดการเคลื่อนไหว การควบคุมความชัด การแพนกล้อง การถ่ายมืดสว่าง

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Workshop จะได้รับการตรวจการบ้าน และแนะแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถมีพัฒนาการในการถ่ายภาพอย่างก้าวกระโดด ส่วนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่มมี workshop จะได้ร้บเวลาในการดูคลิปเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำการบ้าน

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน
วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพสต์ ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NETนักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสต์ส่งในกลุ่ม ซึ่งครูดัส จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack