Course Detail

MAC1_01

Period: 17 Oct 2015 - 08 Nov 2015
Price: 2550

MAC1_01

Period: 17 OCT - 8 NOV 2015

Price: 2550

ระดับความยาก เริ่มต้น ถึง ปานกลาง
วันและเวลา 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน
จำนวนที่รับ 200 คน

ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงความน่าอัศจรรย์ของ การมองและถ่ายภาพจากโลกใบเล็ก การถ่ายภาพมาโคร เป็นอีกแขนงหนึ่งของการถ่ายถาพที่ ผู้ถ่ายสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้ จากสิ่งรอบตัว คอร์สนี้ ผู้สอนจะแนะนำถึงหลักการพื้นฐาน วิธีใช้อุกรณ์ การถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพมาโคร ผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไปได้ ซึ่งผู้เรียน จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ถ่ายภาพมาโครประเภทต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ แมลง หรือ ของที่สร้างความแปลกตาได้ในระดับมาโคร


เนื้อหา
มาโครคืออะไร

อุปกรณ์พื้นฐาน
อุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ
การใช้เลนส์ต่าง ๆ เบลโล การกลับหน้าเลนส์
การถ่ายภาพมาโคร ในแสงธรรมชาติ
การใช้แสง ในการถ่ายภาพ
แฟลช และการใช้แฟลชในการถ่ายมาโคร
การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น
การทำ Focus Stacking
การทำ Post Processing เบื้องต้นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แบบใดก็ได้
ขาตั้งกล้อง
สายลันชัตเตอรื หรือ รีโมท
เลนส์มาโคร หรือ เลนส์ 50 มม พร้อมวงแหวนกลับเลนส์
แฟลช (ถ้ามี) สายแยกแฟลช (ถ้ามี)
ตัวสะท้อนแสง เช่น กระดาษ ตัวตัดแสง เช่น ผ้าดำ


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack