Course Detail

LAN02

Period: 27 Jun 2015 - 19 Jul 2015
Price: 2550

ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอบทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำติชมจากวิทยากรตลอด 3 สัปดาห์ ผู้เรียน จะต้องสามารถเข้าถึง และเล่นคลิปการสอนจาก www.vimeo.com ได้ นอกจากนี้ ผู้เรียน จะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง โดย วิทยากร จะพาไปชมการเตรียมการ และการทำงานจริง ของนักถ่ายภาพ LANDSCAPE ที่มีผลงานโดดเด่น

เนื้อหา
คอร์สนี้ มุ่งเน้นไปที่ การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้บุคคลทั่วไป และ นักถ่ายภาพสมัครเล่น ที่มีใจรัก และชอบในการถ่ายภาพ โดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการถ่ายแลนส์สเคป การควบคุมกล้องเบื้องต้น การวัดแสงสำหรับการถ่ายแลนด์สเคป การวางแผน และเตรียมตัวเพื่อเก็บภาพ การจัดและตัดองค์ประกอบภาพ เลนส์และผลของเลนส์ การใช้งานฟิลเตอร์และเข้าใจฟิลเตอร์ เรียนรู้เรื่องราวของแสงและช่วงเวลาในการถ่ายภาพ พื้นฐานการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ รวมถึง พอออกสถานที่เพื่อดูการทำงานจริงของนักถ่ายภาพแลนส์สเคป คือ
------------------------------------------------------------------
แนะนำอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพแลนด์สเคป
ทบทวนการถ่ายภาพเบื้องต้น และปัจจัยที่มีผลกับการถ่ายภาพ ISO Aperture และ Shutter Speed
ทบทวนการวัดแสงเบื้องต้น และการชดเชยแสง
ทบทวนเรื่อง White Balance และ การใช้สี แสง
การเตรียมการ สำหรับการถ่ายภาพ X-Scape (LAND , SEA , STAR, CITY)
การถ่ายภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น พระอาทิตย์ขึ้น ตก ภูเขา ธรรมชาติ ป่าไม้ ดอกไม้ สัตว์ น้ำตก
การถ่ายภาพ PANORAMA
การถ่ายภาพในกรณีที่ Dynamic Range กว้าง และการทำ HDR
การสร้างภาพสำเร็จในโปรแกรมแต่งภาพ Photoshop
การซ้อนภาพสำหรับ HDR และ การใช้โปรแกรมจัดการ RAW File เบื้องต้น
คลิปจากสถานที่จริง เพื่อศึกษาการถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรรับเชิญ
------------------------------------------------------------------
อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใช้ในการจัดการภาพสำเร็จ
------------------------------------------------------------------
วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป ภาพ เสียง สมจริง พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพส ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NET นักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสส่งในกลุ่ม ซึ่งผู้สอน จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด
------------------------------------------------------------------
การเรียนแบบ online ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และ PIXPROs ได้เปิดทดลองการเรียนแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา 11 เดือน พบว่า ได้ผลและนักเรียนทุกคน สามารถเข้าใจบทเรียน ที่มากกว่านั่งฟังในห้องบรรยายแบบเดิม เพราะได้ไปลองจริง กลับมาส่งการบ้าน พร้อมร้บการติชมและถ่ายซ่อม สามารถเห็นพัฒนาการในการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่สะดวกสบายกว่าการเรียนแบบเดิม ง่วงก็พัก เหนื่อยก็นอน แล้วค่อยเปิดฟังต่อไป
------------------------------------------------------------------
ด้วยผลการทำแบบสอบถาม นักเรียนที่เข้าเรียนมากกว่า 90% แสดงความพึงพอใจต่อการเรียน Online และให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่า สะดวก และทำให้การถ่ายภาพพัฒนาไปเร็วกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนมาก โดยผู้เรียน สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ หลังจากจบคอร์ส

------------------------------------------------------------------
วิทยากรหลัก Dust PIXPROs
ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางการถ่ายภาพมากว่า 10 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเวบ จนถึงปัจจุบัน
วิทยากร รับเชิญ คุณพิริยะ วงศ์คงคาเทพ (ครูพี) และ คุณนพัต จันทวิสูตร (ครูเน) สามารถชมผลงานของวิทยากรรับเชิญทั้งสอง ได้ที่ www.piriyaphoto.com , www.naphatphoto.com
และ www.facebook.com/piriyaphoto
------------------------------------------------------------------


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack