Course Detail

BAS03

Period: 23 May 2015 - 30 Jun 2015
Price: 2350

ระดับความยาก : เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานทั่วไป

ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอ บทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำติชมจากวิทยากรตลอด 3 สัปดาห์

วิทยากร Dust PIXPROs

เนื้อหา
คอร์สนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกล้อง compact กล้อง mirrorless หรือ กล้อง D-SLR เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการแนะนำการใช้กล้อง การเข้าใจระบบการทำงาน ระบบการถ่ายภาพของกล้อง การควบคุมกล้อง แนะนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ และการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ ตลอดจนถึงแนะนำการปรับแต่งภาพเบื้องต้น เช่น แสง และ ความสว่าง การครอปภาพ การย่อภาพเพื่อโพสในเวบไซต์ เมื่อจบการเรียนแล้ว ผู้เรียน สามารถควบคุมกล้อง เพื่อถ่ายภาพได้ และสามารถนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายภาพให้ดีขึ้นได้ในอนาคต รายละเอียดของเนื้อหา มีดังนี้

1. การถ่ายภาพและประวัติการถ่ายภาพ
2. รู้จักกล้องดิจิทัลแบบต่าง ๆ และการทำงานของกล้อง
3. การตั้งค่าพื้นฐานของกล้อง
4. IMAGE SENSOR
5. APERTURE & EFFECT
6. SHUTTER & SPEED & EFFECT
7. ISO
8. โหมดการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ P A S M และการใช้งาน
9. การใช้งานระบบวัดแสงเบื้องต้น
10. โฟกัส และการโฟกัส
12. COLOR & WHITE BALANCE
13. HISTOGRAM

Workshop.
1. การควบคุมกล้องเบื้องต้น
2. ถ่ายสีขาว สีดำ
3. การถ่ายวัตถุเคลื่อนไหว ให้หยุดนิ่ง
4. การควบคุมความชัด
5. การถ่ายภาพย้อนแสง
6. การถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น
7. การถ่ายวิวทิวทัศน์เบื้องต้น
8. การถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้น
9. การประยุกต์ White Balance
10. การถ่าย Close up & Macro เบื้องต้น

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม

1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน

วิธีการเรียน

เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป ภาพ เสียง สมจริง พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพส ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NET นักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสส่งในกลุ่ม ซึ่งผู้สอน จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack