Course Detail

LandPhotoshop2019

Period: 25 May 2019 - 15 Jun 2019
Price: 3500

Landscape photography Photoshop workflow

Course outline

การปรับแต่งไฟล์ RAW เบื้องต้น
การปรับ exposure color และ contrast
การทำ Dodge and Burn
Selection and Masking
Basic Luminosity mask
Panorama stitching
Focus blending/stacking
Exposure blending
Perspective blending/manipulation
Orton effect
Milky way post-processing
Workflow start to finish

————————————————————————
วิทยากร

วิศณุ บุญรอด หรือ ปู (Wisanu Boonrawd)
นักถ่ายภาพแลนด์สเคป และ nightscape (ภาพวิวกับทางช้างเผือก) ที่มีภาพถ่ายในอเมริกาที่ได้รับการยอมรับ
————————————————————————
สถานที่: www.pixproscool.net, facebook group
วันและเวลา: 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562
จำนวนที่รับ: 100 คน
————————————————————————
อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอการสอนจาก www.vimeo.comได้ หากผู้เรียนต้องการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Tablet / โทรศัพท์มือถือในการเข้าดูวิดีโอบทเรียน ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนทดสอบว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเข้าถึงและเล่นคลิปได้หรือไม่ก่อนลงทะเบียนเรียน โดยทดลองใช้อุปกรณ์ของท่านทดลองเปิดคลิปวิดีโอนี้
2. โปรแกรม Adobe Lightroom และ Adobe Photoshop
————————————————————————————
ค่าลงทะเบียน

นักเรียนเก่า 3000 บาท นักเรียนใหม่ 3500 บาท
—————————————————————————————

วิธีการลงทะเบียน

1. Like เพจ PIXPROsCOOL ที่ www.facebook.com/pixproscool
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 993-2-13281-5
ชื่อบัญชี วุฒิไกร โสวรรณาการ

3. หลังจากโอนเงินแล้ว ให้เข้าไปทำการยืนยันการชำระเงินที่เวบ Pixproscool.net โดยกดขอเพิ่มเพื่อนในขั้นตอนแรก เลือกแบบที่ต้องการลงทะเบียน แนบไฟล์สลิป แล้วกด Submit
4. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการแอดเข้าในกลุ่มกิจกรรมบน Facebook เพื่อรอวันเริ่มต้นของการเรียน
——————————————————————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ประสานงาน

080-8180833 คุณป้อม


Instructor

Wisanu Boonrawd


Visit His WorksBack