Course Detail

LEC1-07

Period: 08 Mar 2019 - 30 Apr 2019
Price: 3500

#คอร์สนี้ มี Workshop #

การวัดแสงในการถ่ายภาพและการสร้างภาพถ่ายด้วยการวัดแสง ระดับ 1 รุ่นที่ 7
### ผู้ลงทะเบียนเรียน ควรมีพื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น หรือ ผ่านคอร์ส DSLR , MLR มาแล้ว ###

ระดับความยาก
เบื้องต้น ถึง ค่อนข้างยาก

เนื้อหา
คอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง, ลักษณะของแสง, ปัจจัยในการเกิดภาพ, การควบคุมปัจจัยเหล่านั้น, ทิศทางของแสงและผลของทิศทางในการเกิดภาพ, พื้นฐานการวัดแสง, ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ควบคุมแสงในกล้อง, ค่า EV และการคำนวณค่า EV, วิธีคิดของกล้องในการวัดแสง, ระบบเทากลาง, การเทียบสีต่าง ๆ กับระบบเทากลาง, ระบบวัดแสงของกล้องถ่ายภาพ, การเลือกใช้ระบบการวัดแสง, การชดเชยแสงเพื่อควบคุมแสง, เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกวัดแสง, การวัดแสงในสถานการณ์ต่าง ๆ

นอกจากจะได้เรียนบทเรียนจากยากไปถึงขั้นสูงแล้ว ผู้เรียนยังจะได้ฝึกความเข้าใจด้วยการทำ assignment เพื่อให้เข้าใจการทำงานของกล้อง และ ระบบวัดแสงของกล้อง และ การถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการถ่ายภาพ ทั้งถ่ายภาพด้วย DSLR และถ่ายภาพด้วย Mirrorless
.
วิทยากร Dust PIXPROs
ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางการถ่ายภาพมากว่า 15 ปี อบรมถ่ายภาพให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมาย เช่น สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพนานาชาติ, บริษัท Nikon, ธนาคาร HSBC, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, SCG, อาหารสุนัข PRO PLAN, NESTLE และอื่นๆ อีกมากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเวบ จนถึงปัจจุบัน
.
อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน
.
วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป ภาพ เสียง สมจริง พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพส ในกลุ่มและใน www.pixproscool.net โดยผู้เรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จากนั้นจะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสส่งในกลุ่ม ซึ่งผู้สอน จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไป
.
การเรียนแบบ online ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และ PIXPROs ได้เปิดทดลองการเรียนแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน พบว่าได้ผลและนักเรียนทุกคน สามารถเข้าใจบทเรียน ที่มากกว่านั่งฟังในห้องบรรยายแบบเดิม เพราะได้ไปลองจริง กลับมาส่งการบ้าน พร้อมร้บการติชมและถ่ายซ่อม สามารถเห็นพัฒนาการในการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่สะดวกสบายกว่าการเรียนแบบเดิม ง่วงก็พัก เหนื่อยก็นอน แล้วค่อยเปิดฟังต่อไป
ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน www.pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook


Instructor

Marut Matt Sillapasoontorn

Dust ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net เวบไซต์ถ่ายภาพชื่อดังของเมืองไทย มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมามากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ด้วยสไตล์การสอนที่ เรียบง่าย แต่ทำได้จริง ทำให้ DUST เป็นผู้สอนถ่ายภาพ ที่มีนักเรียนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน


Visit His WorksBack