Course (Workshop included)

การถ่ายภาพมาโครรุ่น 4 (MAC_04)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 21 Jul 2018 - 10 Aug 2018
Price : 3300 บาท

ระดับความยาก เริ่มต้น ถึง ปานกลางในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงความน่าอัศจรรย์ของ การมองและถ่ายภาพจากโลกใบเล็ก การถ่ายภาพมาโคร เป็นอีกแขนงหนึ่งของการถ่ายถาพที่ ผู้ถ่ายสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้ จากสิ่งรอบตัว คอร์สนี้ ผู้สอนจะแนะนำถึงหลักการพื้นฐาน วิธีใช้อุกรณ์ การถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพมาโคร ผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไปได้ ซึ่งผู้เรียน จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ถ่ายภาพมาโครประเภทต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ แมลง หรือ... Read More


BUY NOW More Details Share on facebook

Capture One Raw Processing & Image Management` (CAPT1x01)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 16 Jun 2018 - 31 Jul 2018
Price : 3500 บาท

เนื้อหาCapture One เป็นโปรแกรมแต่งภาพของอีกค่ายนึง คือ PhaseOne ทำออกมาเอง แต่ด้วยความสามารถของมัน ที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ Capture One เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วความสามารถของมันที่เด่น ๆ ก็คือ เหมือนเอา PS กับ LR มารวมกัน แต่ใช้แนวคิดในการออกแบบโปรแกรมที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก คือ เข้าใจง่าย Tools ต่าง ๆ ถูกออกแบบเป็นกลุ่ม ๆ อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อ work flow การใช้งานมีจุดเด่นมาก ๆ หลายอย่าง รวบรวมไว้ในโปรแกรมเดียว เช่น PS จัดการไฟล์ภาพไม่ได้ ขณะเดียวกันที่ LR จัดการไฟล์ภาพได้ แต่ระบบ layer... Read More


Expired More Details Share on facebook