Course (Workshop included)

COM355 Term Project (COM355_TermProject)
By Vudhikrai Sovannakran
Period : 18 Oct 2017 - 30 Nov 2017
Price : 9 บาท

ส่งไฟล์ภาพดิจิตัล งาน Term Project ของวิชา COM355 ที่นี่ครับ


BUY NOW More Details Share on facebook

Portrait Photography For BUDC 1/2017 (BUDCPT001)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 01 Sep 2017 - 15 Dec 2017
Price : 0 บาท


Expired More Details Share on facebook

Portrait Photography (PT01)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 03 Sep 2017 - 31 Dec 2017
Price : 3550 บาท

เนื้อหาคอร์สการถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น จะแนะนำให้ผู้เรียน รู้จักกับการถ่ายภาพบุคคล ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของเลนส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ แสง ธรรมชาติของแสง หลักการใช้แสงในการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสภาพแสง เพื่อผลของภาพที่แตกต่างกัน โครงสร้างมนุษย์ การปรับโครงสร้างหน้า และรูปร่าง การโพส การเรียนรู้สมดุลร่างกาย การถ่ายน้ำหนัก ภาษากาย การสื่อความด้วยภาษากาย พร้อมกับ workshop เพื่อให้มีความเข้าใจในการถ่ายภาพบุคคล ระดับความยาก ... Read More


Expired More Details Share on facebook

Digital Photography for TE004 (2017TE004)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 16 Aug 2017 - 15 Dec 2017
Price : 0 บาท

All the lesson for students who signed for TE004. I will update the lessens weekly and you can follow me by joining group https://www.facebook.com/groups/1050228168441836/


Expired More Details Share on facebook

Digital Photography for CA004 (2017CA004)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 16 Aug 2017 - 15 Dec 2017
Price : 0 บาท

All the lesson for students who signed for CA004. I will update the lessens weekly and you can follow me by joining group https://www.facebook.com/groups/1050228168441836/


Expired More Details Share on facebook

ปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์ด้วยโปรแกรม Photoshop รุ่น 4 (PS1_#04)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 20 May 2017 - 31 Dec 2017
Price : 3550 บาท

โปรแกรม Adobe Photoshop เปรียบเสมือนห้องมืด สำหรับล้างฟิลม์ จากภาพที่ถ่ายมาในสมัยกล้องฟิลม์ ที่นักถ่ายภาพทุกคน ต้องเรียนรู้วิธีการ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ ภาพสำเร็จ คอร์สนี้จึงเหมาะสำหรับนักถ่ายภาพดิจิทัลทุกประเภท ที่ต้องการเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อปรับแต่งภาพถ่ายให้สมบูรณ์ โดยเน้นพื้นฐานความเข้าใจ เกี่ยวกับ การใช้งานเบื้องต้น ไปจนถึงประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบรับการโปรเซสภาพถ่ายดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และ... Read More


Expired More Details Share on facebook